Ungehuset Perlen har nu åbnet dørene op …..

I september åbnede vi dørene for ungehuset Perlen, som er for unge  i alderen 18-28 år. Fokus er her at støtte den unge i sin sociale og personlige udvikling med henblik på at komme til at bo i egen bolig.

Der er enkelte ledige pladser, og du er velkommen til at kontakte Charlotte Bruno-Johansen på 40 30 05 50 for at høre nærmere.

Læs mere om Ungehuset Perlen

Schoubo

Schoubo er et midlertidigt bosted for personer i alderen 18-40+ år med psykisk nedsat funktionsevne. Vi støtter vores beboere i at få indflydelse på eget liv og succes med daglig praktisk livsførelse. Vores mål er at afklare alle beboere omkring jobmuligheder, familieforhold og permanent boform.

Schoubo består af 3 selvstændige huse: Muslingen, Perlen og Det Gule Hus. De 3 huse ligger tæt på hinanden i landsbyen Hørve i Vestsjælland få minutters gang fra stationen. Hvert hus har 4-6 beboere, og vi lægger vægt på, at beboerne fungerer godt sammen og gør hinanden bedre.

Livskvalitet og øget selvværd

Vores beboere er mennesker med psykiatriske udfordringer og behov for et midlertidigt hjem i få uger, nogle måneder eller flere år. De bor hos os indtil de er helt udredte og i stand til at klare sig i egen bolig, en beskyttet bolig eller et særligt bofællesskab med støtte.

Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor vi styrker beboernes gode sider og ruster dem til at træffe egne beslutninger i livet. Det er hjælp til selvhjælp, når vi afdækker deres potentiale og sætter ind på både deres gode og deres svage sider.

Vi skaber trivsel i beboernes dagligdag

Vi lægger stor vægt på, at Schoubo-husene er beboernes hjem. De skal trives i deres hverdag, samarbejde om praktiske gøremål samt opleve årstidernes og livets fester sammen. Derfor stræber vi i vores faglige tilgange efter at skabe en hverdag, som giver sammenhæng for den enkelte, og hvor samhørigheden med de øvrige beboere nærmer sig familiære relationer.

Schoubos personale modtager Taknemli´-tulipan

I april 2022 modtog Schoubos personale månedens Taknemli’-tulipan på baggrund af denne indstilling:

”Personalet på mit bosted, Schoubo, har efter 5 bosteder og en plejefamilie været det første sted, der har vist mig, at der findes omsorgsfulde mennesker, der rent faktisk ser mig som et menneske og ikke en diagnose. […] Jeg har fundet ud af, hvilken person jeg er og for første gang fået selvtillid og selvværd. Jeg er så taknemlig for alt de gør og alt den omsorg de giver. Min fremtid er lys og mørket er ved at forsvinde.”

Taknemli´-tulipanprisen uddeles af Mindhelper. Mindhelper drives af de fem Regioner og er Danmarks største informationssite for unge om mental sundhed. De kører en kampagne, Taknemli’, hvor de hver måned uddeler en taknemli´-tulipan til personer, der fortjener en særlig tak.

HVERDAGEN

Hverdagen i Schoubo-husene fungerer som i et almindeligt hjem, hvor beboerne passer på hinanden, respekterer hinanden og tager hensyn til hinanden.

De er fælles om at klare praktiske gøremål og har fælles stue og køkken, men de kan også trække sig tilbage til eget private værelse.

V

AKTIVITETER

Der foregår en masse fællesaktiviteter i og omkring Schoubo-husene, ligesom beboerne også opfordres til at deltage i idrætsklubber og på motionshold i lokalområdet.

Nogle tager også på ferie sammen og andre på endagsture i nærområdet. Der er plads til og bliver lyttet til alle individuelle ønsker.

V