STU

Særligt tilrettelagt uddannelse i et trygt læringsmiljø

Vi kan tilbyde STU-forløb til unge beboere, der har brug for afklaring i forhold til videre uddannelse.

Vi samarbejder med Lykkegardskolen om STU-forløbet. I Lykkegardskolens STU kan den unge vælge mellem to linjer: Maritim STU og Natur og udeliv.

På begge linjer får den unge rig mulighed for at udvikle sig og flytte sine personlige grænser.

Vi kan tilbyde en aktiv og udviklende hverdag, under åben himmel og med vind i sejlene, i skoven, på marken eller på vandet, med tov, træspåner og værktøj mellem fingrene.

ADL-træning (træning i Almindelig Daglig Livsførelse) er en grundlæggende del af vores STU. Den unge lærer at tage ansvar for sin egen hverdag. Vi træner almene færdigheder og hjælper den unge med at udvikle redskaber, så den unge på sigt kan samarbejde i mindre teams og bidrage aktivt fx i lokale naturprojekter.

I STU-forløbet mødes den unge af medarbejdere med kendskab til unge/voksne med diagnoser fx autismespektrumforstyrrelse, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse. Vi tilbyder et trygt læringsmiljø med individuelt tilpassede muligheder.

Om STU

STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) er et treårigt forløb for unge i alderen 16 til 25 år med særlige behov. Uddannelsens mål er at styrke den unge i at mestre sit eget liv ved at opnå sociale, personlige og faglige kompetencer.

Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor vi i samarbejde med den unge udarbejder en uddannelsesplan med udgangspunkt i interesser, kompetencer og ønsker for fremtiden.

Vil du vide mere om STU

Så ring eller skriv til:

Charlotte Bruno-Johansen
Telefon 40 30 05 50
charlotte@schouholm.dk

Brochure om STU

Maritim STU

På den Maritime STU vil meget af undervisning foregå ombord på skoleskibet Hjalm og i det maritime miljø på havnen. Den unge får grundlæggende viden om praktisk sømandsskab, herunder klargøring og vedligehold samt introduktion til navigation og færdsel på havet. Den unge bliver en del af skibets besætning og lærer at tage ansvar i samarbejde med andre.

Maritim STU kan være ideel for unge, som har interesse for eller ønsker at blive en del af et maritimt miljø. Målet kan være en håndværksmæssig eller maritim uddannelse. Vi samarbejder med forskellige aktører i forhold til vidensdeling og praktikforløb.

Natur og udeliv

På linjen Natur og udeliv får du mulighed for at opleve naturen og årstidernes skiften på nærmeste hold. Du lærer at færdes i naturen og at bruge og genbruge naturens ressourcer på fornuftig vis. Du får indsigt i bæredygtigt landbrug og dyrehold og mulighed for at etablere og vedligeholde byhaver i nærmiljøet.

Du får også mulighed for at tilegne dig praktiske og tekniske kundskaber i fx teknisk tegning, projektering og 3D-modellering. Det bruger vi blandt andet som forberedelse til bygning af shelter, bænke, terrasser o.l.

Vi kan også tage på vandreture og udflugter, hvor forberedelserne er en del af undervisningen. Vi sår, dyrker og høster, laver mad over bål, fisker og cykler.