Beskæftigelse

Fokus på beskæftigelse

Vi tror på, at det er vigtigt for alle mennesker at udnytte sit potentiale, i forhold til de ressourcer den enkelte besidder – om det så er uddannelse, arbejde eller fritid. Det er vores målsætning, at alle beboere har noget at stå op til.

Vi støtter derfor op om, at vores beboere er i beskæftigelse eller bliver afklaret i forhold til beskæftigelse.

Vi har mulighed for at hjælpe med at finde relevant arbejde hos lokale virksomheder eller evt. beskyttet beskæftigelse. Der findes flere gode tilbud i nærområdet, som vi kan hjælpe med at identificere. Vi samarbejder fx med PS Contact.

Der er også mulighed for at være med på Skoleskibet Hjalm eller komme i LAB forløb.

Forløb på Skoleskibet Hjalm

  • Afklaring af kompetencer og udarbejdelse af individuel plan med det mål, at komme videre med en uddannelse
  • Undervisning/træning ombord på Skoleskibet Hjalm og i det maritime miljø på havnen (værksteder)
  • I henhold til den individuelle plan vil der kunne blive undervist i at styrke såvel sociale og personlige som faglige kompetencer
  • Praktisk viden om sømandsskab – klargøring, vedligehold, introduktion til navigation og færdsel på havet
  • Praktisk håndværk i form af fx træarbejde i forbindelse med skibets vedligeholdelse, maskinarbejde mm
  • Den unge vil fungere som en del af skibets besætning og lære at tage ansvar i samarbejde med andre
  • Skoleskibet sejler togter af 2-4 ugers varighed tidlig sommer og tidlig efterår ligesom der sejles dagsture med skoleelever fra Holbæk Kommune

Kodeord for succes: opgaver er overkommelige og meningsfyldte, man har en nødvendig rolle, man er vigtig i fællesskabet, de andre har tillid til dig, der er en struktureret ramme, det er sjovt.