Bostedet Schoubo

Et rummeligt bosted i trygge omgivelser

Schoubo er et bosted med plads til individuelle forskelligheder. Vi lægger stor vægt på, at alle beboere føler sig hjemme og har en tryg base, hvor de trives i godt samvær med andre, og hvorfra de kan udvikle sig og få skabt deres egen platform i livet.

Vi støtter vores beboeres ønsker og drømme, når vi hjælper dem med at sætte realistiske mål for fremtiden i forhold til både jobmuligheder, uddannelse, familieforhold og alle hverdagens praktiske gøremål.

Målrettet plan for alle ophold

Vi arbejder målrettet med en plan for alle beboere i tæt samarbejde med vedkommendes hjemkommune. Det overordnede mål for alle er, at de bliver afklarede og kan komme videre i en anden permanent boform.

Det indebærer, at beboerne udvikler sig og kan håndtere en almindelig livsførelse i forhold til at:

  • ordne praktiske gøremål lige fra at komme op om morgenen til at komme til tiden
  • kunne planlægge og købe ind til sunde og varierede måltider
  • håndtere relationer, venskaber og sociale netværk med andre
  • få motion og fritidsaktiviteter ind i hverdagen
  • styre egen økonomi med husleje, budget, e-boks, netbank mv.
  • finde et jobmatch – fx på et værested, et beskyttet værksted eller lignende

Derfor arbejdet vi med et kontaktpersonsystem således, at den enkelte beboer altid har en at betro sig til. Vedkommende er også beboerens primære kontakt i svære situationer og i det daglige relationsarbejde og hjælper med kontakt til sagsbehandler, familie osv.

Tre selvstændige huse

Schoubo består af 3 selvstændige huse: Ungehuset Perlen, Det Gule Hus og Muslingen, som ligger tæt på hinanden i den lille landsby Hørve i Vestsjælland. Hvert hus har 4-6 beboere, og i vores beboersammensætning lægger vi vægt på, at de fungerer godt sammen og gør hinanden bedre.

Hvert hus fungerer som en lille familie, men der er også samvær og aktiviteter på tværs. De kommer alle til at kende hinanden godt. Beboerne har en fælles dagligdag på Schoubo og deltager i forskellige job- eller uddannelsesmæssige aktiviteter i løbet af ugen.

Læs mere

Ungehuset Perlen

Det Gule Hus

Muslingen

Vores målgruppe

Vores målgruppe er mennesker med særlige sociale problemer, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, lettere grad af udviklingshæmning, psykiske lidelser eller risiko for at udvikle psykiske lidelser.

De er i alderen 18-40 år på indflytningstidspunktet og kommer fra hele landet. De er alle forholdsvis selvhjulpne i forhold til personlig pleje men har brug for støtte til alle andre forhold.

Vi er et § 107 tilbud under Serviceloven til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

Hverdagen

Hverdagen i Schoubo-husene fungerer som i et almindeligt hjem, hvor beboerne passer på hinanden, respekterer hinanden og tager hensyn til hinanden.

De er fælles om at klare praktiske gøremål og har fælles stue og køkken, men de kan også trække sig tilbage til eget private værelse.

Læs mere om hverdagen

Aktiviteter

Der foregår en masse fællesaktiviteter i og omkring Schoubo-husene, ligesom beboerne også opfordres til at deltage i idrætsklubber og på motionshold i lokalområdet.

Nogle tager også på ferie sammen og andre på endagsture i nærområdet. Der er plads til og bliver lyttet til alle individuelle ønsker.

Læs mere om aktiviteter