Støtte, anerkendelse og tryghed

På Schoubo arbejder vi ud fra individuelt tilpassede metodevalg til alle vores beboere. Blandt andet derfor har vi et kontaktpersonsystem således, at den enkelte beboer altid har en at betro sig til. Vedkommende er også beboerens primære kontakt i svære situationer og i det daglige relationsarbejde.

Fagligt og metodisk tager vi udgangspunkt i:

En anerkendende tilgang

Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik med fokus på at opbygge beboernes ressourcer ved brug af KRAP-metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Her skal vi som professionelle være nysgerrige på den enkelte beboers livssyn og i stand til at se verden fra vedkommendes perspektiv. KRAP står ikke alene i vores arbejde med beboerne, ligesom pædagogikken er relationel og altid individuelt tilpasset.

Støtte til daglig livsførelse

Vi arbejder med ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) i forhold til at inddrage beboerne, og lære dem at klare så mange praktiske gøremål som muligt. Når de mestrer dagligdags rutiner, så har det positiv indflydelse på deres selvværd, og det giver energi og mod på livets øvrige udfordringer.

Fokus på styrker og fremskridt

Vi arbejder med de fire Recovery-principper, som sætter fokus på beboernes personlige styrker, inddragelse af den enkelte, selvbestemmelse for den enkelte samt fokus på alle personers udviklingspotentiale.

Vi er nysgerrige på ny viden og oplysning om de faglige og pædagogiske tilgange, vi bruger, og vi lægger vægt løbende faglig og personlig udvikling, så vi altid kan matche beboernes behov.