Aktiviteter

Aktiviteter i løbet af ugen

Her på Schoubo går vores beboere enten på arbejde eller er under uddannelse. En stor del af deres dagligdag foregår derfor uden for bostedet sideløbende med, at de alle får personlig støtte til de specifikke livsudfordringer, de arbejder med. Vi tilbyder en række fællesaktiviteter i løbet af året.

Fælles højtider, ferie og fritid

Ligesom hos en familie, så fejrer beboerne årets højtider sammen – fx julefrokoster, påskefrokoster og fastelavn. Nogle tager også på ferie sammen og på endagsture rundt i Danmark – det kan være biografture, museer, koncerter, gåture mv. Andre kan ikke rumme alt for store sociale sammenkomster, og de deltager i stedet i mindre ture, hvor der måske kun er en af personalet med og en enkelt anden beboer.

Vi sørger for altid at tage hensyn til de individuelle behov og beboernes overskud til at være sammen med andre på ture uden for Schoubo.

Et aktivt fritidsliv

Der er gode muligheder for et aktivt fritidsliv på Schoubo, og vi tilskynder beboerne til at få et aktivt fritidsliv – både i forhold til gøre motion til en fast aktivitet i deres hverdag, men også i forhold til at styre deres sociale samvær med andre.

Vi har blandt andet:

  • cykel- og gåture
  • rådgivning om sundere kost
  • adgang til faciliteterne på Schouholm, herunder fitnessrum, boldbane, volleyballbane, bålhus, shelters, kanoer og mountainbikes
  • mulighed for at deltage i idrætsklubber og motionshold i lokalområdet

Aktiviteter på Schoubo

Der foregår en masse socialt, hvor beboerne spiller spil, ser film og hygger sig sammen.

Desuden er beboerne selv med til at få de praktiske gøremål på Schoubo til at fungere, så der bliver ryddet op i køkkenet, handlet ind, ordnet badeværelser, lavet mad og ryddet op.

De har blandt andet hver deres rengøringsdag, ligesom de har en fast maddag sammen med en medarbejder.

Hygge i sommerhus