Værdier

Vores DNA er dygtige og engagerede medarbejdere, som hver dag gør deres absolut bedste for at hjælpe og styrke hver enkelt beboer. Vi sætter en stor ære i altid at være der for vores beboere.

Kerneværdier

Vores grundlæggende kerneværdier afspejles i den måde, vi løser alle opgaver på:

  1. Vi lytter til beboernes drømme om livet
  2. Vi udvikler realistiske fremtidsplaner, der matcher beboernes evner
  3. Vi skaber familiære relationer for vores beboere
  4. Vi styrker vores beboeres selvværd og livsduelighed

Desuden er det vigtigt for os at opretholde et konstruktivt samarbejde med alle pårørende og kommunale sagsbehandlere.