Sagsbehandler

Vi ønsker, at du som sagsbehandler oplever samarbejdet med Schoubo som nemt, tidsbesparende og positivt.

Schoubo

Schoubo er et § 107 tilbud under Serviceloven til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale forhold.

Schoubo er godkendt til 14 pladser fordelt i 3 huse

Se tilbudsportalen

Priser

Grundtakst 49.897,-
Egenbetaling på 5.500,- er inkluderet i prisen.

Tilsynsrapport

Se tilbudsportalen